home

Karin Seine (1971).

Sinds 2007 ben ik werkzaam in mijn praktijk.

Heldervoelen en weten zijn mijn instrumenten, het maakt dat ik makkelijk in de onderstroom kan voelen waardoor de kern van de vraag of het thema snel helder wordt. Of zoals iemand het mooi beschreef ‘Karin kan heel goed in de schaduw voelen’. 

Die schaduw mag er helemaal zijn, maar ik help je graag er níet in te verdwijnen. Er licht op te laten schijnen zodat er heling kan plaatsvinden. 

Bezield, intuïtief, warm, creatief, duidelijk en helder zijn woorden die bij me passen.

Op de diepgaande weg van persoonlijke en intuïtieve ontwikkeling, heeft zich een vorm gemanifesteerd die heel dicht bij me ligt. Oorspronkelijk werkte ik als zelfstandig art-director/vormgever maar steeds helderder werd het verlangen om te creëren van binnenuit en wérkelijk iets toe te voegen. Dat is inmiddels al weer lang geleden.

Jarenlang worstelde ik zelf met mijn gevoeligheid, ik nam van alles mee, wist zomaar dingen waar ik me geen raad mee wist. Mijn hoofd was altijd vol en in mijn hart was geen ruimte meer. In 2003 ontmoette ik een aurareader en mocht ik een reading ontvangen. Dat gaf veel inzicht en transformatie. Ook werd voor mij meteen helder ‘dit is wat ik te doen heb’.

Een zeer intensieve 3 jarige opleiding/training, betekende een diepgaande verandering van mijn leven op persoonlijk vlak, en het werk als reader|healer bleek me goed te liggen. Het werd een combinatie met workshops intuïtief schilderen. Het creatieve en spirituele bleken zo mooi bij elkaar te passen. Vervolgens deed ik een opleiding tot Energetisch Resonantie Therapeut omdat ik mensen langer en diepgaander wilde begeleiden.

In 2003 kwam ik voor het eerst in aanraking met opstellingen. In 2014 heb ik de jaaropleiding familie/organisatie/relatie – opstellingen afgerond bij Hylke Bonnema. Alle puzzelstukjes vielen in elkaar. De nieuwe – intuïtieve, stillere methode – van opstellingen begeleiden voelt voor mij heel natuurlijk. Als ik terugkijk schilderde ik intuïtief al jaren opstellingen. Ik was op jonge leeftijd al heel bewust van (familie)systemen. Met al z’n beperkingen én kansen.

Mijn manier van werken ontvouwd zich vanuit wat ik heb geleerd, maar bovenal vanuit mijn hart. Spiritualiteit is voor mij een diep vertrouwen dat alles wat leeft in liefde verbonden is.

In het werk ervaar ik het wezenlijke waar ik lange tijd naar heb verlangd. Daar ben ik dankbaar voor. Dat ik mag doen wat ik het allerliefste doe. Een bedding creëren waarin je in vertrouwen en openheid mag zíjn, zodat je kunt leren voelen dat je authentiek mag en kán leven.

De essentie van mijn werkwijze is dat ik helder kan voelen en kijken in de onderstroom. Als het ware onder de woorden en tussen de regels. Dat maakt dat de kern van de vraag of het thema heel snel helder is. Beweging brengen waar het stilstaat en rust brengen waar het onrustig is.

Ik werk vanuit het hart, voeten op de grond, in verbinding met jou en jouw vraag of thema.

Een harte groet !