coaching

Als ik mij vind kan ik jou laten zijn’ Karin Seine 2013

Intuitief systemisch coachen

De essentie van mijn werkwijze is het waarnemen en voelen in de onderstroom,   daardoor kom ik snel tot de kern. Intuïtief, vanuit afstemming op de cliënt werk ik vanuit een zo breed mogelijk perspectief. Daarbij streef ik naar écht contact, in vertrouwen en openheid, liefdevol en krachtig. Om zo op een diepere laag helder te krijgen wat je nodig hebt. Kenmerkend voor mijn werkwijze zijn veiligheid en rust.

Jouw zelfhelend vermogen en je verantwoordelijkheid worden aangesproken. Je wordt gestimuleerd inzichten en ervaringen toe te passen in het dagelijks leven.

Heldervoelen en weten zijn instrument. Als ondergrond zet ik  kennis en ervaring in, opgedaan in het leven en gedurende vele trainingen en opleidingen.

In de eerste sessie wordt de vraag helder, aan de hand daarvan doe ik een voorstel voor een traject.

In de praktijk zal dit een combinatie zijn van gesprekken en individuele familieopstellingen. Afhankelijk van jouw vragen en ontwikkeling zal ik ook andere therapeutische tools inzetten. Zoals transformatiewerk, innerlijk kind werk, visualiseren, traumawerk.

‘ De focus ligt niet op lijden en ziek zijn, ik richt me in het werk op bewuster worden en heel zijn’.

Opleiding