Intuïtief schilderen

In mijn praktijk|atelier maak ik een mix van opstellingen/coaching met kunst. Tekenen en schilderen vanuit de intuïtie, vanuit de ziel. Dit is een manier om in contact te komen met je onderbewuste. Het gaat niet om mooi of goed, maar om puur vanuit je zelf iets neer te zetten. De ervaring is dat het heel bevrijdend en helend kan zijn om eens geen woorden maar kleuren en vormen aan je belevingswereld te geven. Dat wat stagneerde kan weer stromen, dat wat er afgedekt was wordt weer zichtbaar.

Schilderen als middel, om wat in je leeft uit te beelden. Dit bevordert je zelfhelend vermogen. Wat je gewoonlijk niet durft te zien of te laten zien wordt zichtbaar, er mag als het ware licht op schijnen. Dan kan een transformatie plaatsvinden. En vaak is de uitkomst zeer verrassend.

Met de combinatie opstellingen en schilderen opent het veld zich en is ontwikkeling en heling dichtbij. Het wordt door clienten/deelnemers als heel prettig ervaren om eens op een andere manier contact te maken met dat wat van binnen leeft en gezien wil worden. Schilderen / tekenen als middel. Daar ligt het goud.

Er zijn op dit moment geen groepen gepland. Voor een individuele traject kun je mailen naar info@karinseine.nl

Familieopstelling op papier

Heel mooi en diepgaand werkt het om systemisch te schilderen, middels dat wat je tekent of schildert maken we een reis door het familiesysteem. Thema’s of blokkades worden opengeklapt en zichtbaar. Er zijn geen representanten nodig. Het beeld ontstaat op papier, en onder zorgvuldige begeleiding ontvouwt het zich, steeds een laag dieper.

Schilderij in opdracht

Behalve mét jou schildert Karin ook voor jou – ze kijkt en voelt, heel intuïtief wat zich wil laten zien, of wat er nodig is voor jou of de ruimte. Van daaruit ontstaat een schilderij. Heb je interesse, maak dan vrijblijvend een afspraak.

– Workshops intuïtief schilderen in (zie agenda)

– (Bedrijfs)workshops op maat.

– individuele schildersessies