opstellingen met ouders of begeleiders

 Van gebonden naar verbonden

Als er vragen of thema’s spelen rondom een kind, is het zinvol als ouders met opstellingen aan de slag gaan. Zo blijft het kind vrij van therapie. ‘Vreemd’ gedrag is vrijwel altijd een symptoom van iets wat in het familieveld nog niet is aangekeken. 

Veilige manier om onder de woorden te kijken

Ik ben me zeer bewust van de kwetsbaarheid van zowel het kind als de ouder, en de mogelijk vele paden die al bewandeld zijn. Het gaat nooit over schuld of goed/fout. Een opstelling met de ouder is een veilige manier om eens onder de woorden te kijken. Wat speelt er nou echt bij dit kind? En waar is dit verbonden met het familiesysteem. Op deze wijze heb ik als familieopsteller vaak heel mooi werk kunnen doen.

Familiesysteem

Door te kijken naar het familiesysteem kan helder worden waarom een kind vastloopt of bepaald gedrag vertoond. In de opstelling wordt zichtbaar waar sprake is van verstrikkingen en loyaliteiten. Het werk met de ouder heeft veel impact op de ontwikkeling van het kind. Deze manier van werken is niet gericht op iets fixen. Kinderen behoeven niet mee te komen en blijven zo vrij van therapie. Door het vraagstuk ruimtelijk op te stellen komen ouders letterlijk ín hun verhaal te staan, zo ontstaat er inzicht. En van daaruit kan men andere keuzes maken.

Begrip en bewsutzijn

Ook zorgt dit voor meer begrip en bewustzijn. Ineens is de situatie voelbaar vanuit het kind. Als er helderheid in het familiesysteem is heeft dit een positief effect op het gevoelsleven van het kind én de ouders. Het wordt zachter en er vindt transformatie plaats. Tegelijkertijd kunnen er concrete en ondersteunende aanwijzingen boven water komen. Als volwassenen kun je op deze manier werken met het innerlijk kind en de volwassene in jou.

Ouderschap

Als er een verlangen is om diep naar de relatie en het gedeeld ouderschap, met de andere ouder te kijken is deze methode ook heel passend. Bijvoorbeeld bij relatieproblemen, grote gebeurtenissen, ziekte en echtscheiding. Er kan gekozen worden voor een individuele opstelling, dan kijken we naar jouw rol in het gedeelde ouderschap. Als er bij beiden bereidheid is dan zijn relatieopstellingen aan te raden.